0

داری اشتباه میکنی

من یه اشتباه متحرکم که دلم قرصه ، همیشه پر از اشتباه از نظر جامعه بودم و حتی ترد هم شدم بارها و بارها ئلی گاهی اشتباها برای ما آدما راه درست هست

راه درست چیه ؟

راهیه که توش آروم باشی ، شب بتونی آروم بخوابی با کلی مشکل رو در رو

آیده چی میشه ؟ دنیا چی میشه ؟

من یه درویشم ! نه شریک می خوام نه وابستگی به دنیا ، همین که می تونم صحبت کنم برام کافیه و فکر میکنم همین اندازه بسه چون گنج آدم رفتار و صحبتش هست نه مال وابستگی و اصیل بودن و شدن با پول نیست نیست ، با جایگاه اجتماعی رفتاری ماست که ما به اندازه خودمون چه رفتاری نشون دادیم

واسه چی زنده ای ؟

من دلیل اینو معلوم میکنم نه اطراف و سنت و گذشته گان من شاید من بخوام یه درویش باشم تا آخر عمرم که ریاضت بکشم و غذام و احتیاجم نفس آرام و آسوده کشیدنه ، من تو جنگ های زیادی مردم ، من بارهای بار من هم دیگه نبودم الانم دوست دارم اینجوری زندگی کنم دست به دست خدا و باد طبیعت .

Photo by Phenix59

 

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید