0

پوله دیگه داداش ، تو این بدبختی بهتر از بی پولیه ، بزار منم سهممو بگیرم

فرهنگ سازی کودکان ، آموزگار اشتباه
همون فرهنگ بود و آموزگار بد که صحبتش بود
آقای ترامپ هم خواستد قشنگ منظورشون رو بهمونن
اینا آموزگار های اشتباه هستند
https://twitter.com/Bijan63/status/1095078491463340032
پرچم بالاست
Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید