0

یکی دو سال بیشتر نمی گذرد از آن تاریخ خوب
مادر برایم چای کم رنگ درست می کرد
می نشتیم در ایوان خانه
با عشق صحبت می کردیم
با عشق چای می نوشیدیم
هر دو ، فقط من و او
چه زیبا بود
چه زود تمام شد
فصل خوبی های کنار مادرم . . .
حال اینجا
من و یک چای ساز برقی و تی بگ ها سیاه
با چای های بدون طعم و رنگ
.
آقای آخر – Mr last

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید