0

پرواز


پرواز را یاد بگیر
نه برای اینکه از زمین جدا باشی،
برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی …
.
#آقای_خر #پرواز #هدف #نوشته_گذشته_آخر
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید