0

پاییز امسال هم مانند سال قبل

سال قبل هم مانند سال ها قبل

تنها و بی هدف قدم میزنی سیگار میکشی و به پوچی عمرت به یک نواخت بودن زندگی ات به اینکه سالهاست در یک نقطه بدون پیشرفت مانده ای فکر میکنی ولی باز هم زندگی می کنی . . .

.

آقای آخر

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید