0

رها کردن
از تمام شهر ها ، جمع ها ، دوستی ها ، عشق ها هر جا بو یا خاطره ای از گذشته باشد می روم .
گذشته ای که یک روز یا حتی یک ساعت قبل می باشد .
گذشته واقعی !
نوعی رها کردن و آزاد بودن و شاید هم نوعی فرار کردن از واقعیت و ساختن زندگی باشد .
ولی من یاد گرفته ام که همیشه تنها می سازم ، تنها می بازم ، تنها زندگی می کنم و تنها خواهم مرد .
این تنهایی و نداشتن تعهد اجتماعی در بیشتر مواقع لذت بخش است و نتایج بسیار خوبی دارد .
وی در نهایت من می مانم و یک بلیط یک طرفه .
که هیچ همسفری یا همدم و هم صحبتی جز خودت و دنیای درونت نداری .
.
نوشته از آقای آخر
عکس از mehmeturgut

#عشق#تنهایی#شیفته#دل_نوشته

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید