0

بریجیت گابریل

نویسنده محافظه کار آمریکایی لبنانی ، فعال ضد اسلام است ، و بنیانگذار anti-Muslim group ACT! for America

خلاصه ۱۴۰۰سال اسلام در ۱۵ دقیقه

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید