0

نه آسمانیست
نه کهکشانیست
نه خدایی
نه بنده ای
فقط منـ مانده ام و تو
تویی که خدای منی ولی پر از سکوت و دردی
که می خواهی به دادم برسی ؟
کی ؟
همه را فنا کردم ، همه را ، ولی هرگز به تو نرسیدم !
خودت خوب می دانی نزدیک است روزی که من خودم را از بالای بالای بالای آسمان ها شاید از بالاترین نقطه قلبت خودم را به اعماق جهنم پرتاب کنم ، از بس که من التماس می کنم و تو حرف نمیزنی !
از بس که من التماس می کنم و تو حرف نمیزنی !
مرگ منـ نزدیک است ، من بمیرم خودت خوب میدانی ، تو دیگر مرا نخواهی ، چون که من ترک ایمان تو کردم ، مرا به سیاهی می فرستی و خودت در سپیدی اشک می ریزی که چرا اینقدر سکوت کردی که من اینچنین سقوط کردم !
.
نوشته Mr last – آقای آخر
Как- то высоко !
© final toto

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید