0

در ایران که بودم در این جور مواقع تنها راه حل اطرافیان بستری در تیمارستان بود ! او دیوانست ، او جن زده است ! شیطان درون قلب او خانه کرده است !  

ها ها ها ، چه افکار و عقاید مسخره ای ! 

تمام مقدسات او را متبرک بشناسید و خالی از گناه بکنید ، این نذر برای آرامش او . 

ناموس منی دیوانگی و جنون و هیچ من . 

تو کیستی ای خوشی های پلیدی های من ؟ من خارج از دنیا ، خارج از خود ، خارج از هیچ ! 

یک دیوانه که گاهی دیوانه وار سیگار می کشد گاهی هم اصلا حتی نفس هم نمی کشد ، چه برسد به سیگار 

آه از تو جنون و دیوانگی که من غرق تو ام با موزیکی جنون انگیز و بی معنی  

تمام معنی و دلیل سکوت و مرگ و هیچ منی 

تو خدایی ، تو رفیقی تو عشقی تو مهربانی تو هر که هستی  لب های من جنون آمیز لب هایت را می مکنند و هوایت را تنفس می کنم ، ششش ، سکوت کن ، دنیا شیطان دارد ! 

شیطان ؟ دوست یا خود قدیمی من ؟ 

من با شیطان رقص های حنون آمیز تکراری بسیاری داشته ام ، او مرا می رقصاند من باور هایم را حال هم گاه خود خود را به شیطان ربط می دهم به این سکوت های معنا دار به این همه اتفاق مسخره تصادفی به این همه دل خوشی به این همه سکس و ارگاسم در دنیا 

تمام می شوی یا تمامت کنم ؟ 

تو کیستی با من حرف میزنی ؟ انسانی ؟ شیطانی ؟ خدایی ؟ هر که هستی باش ! به تخم نداشته ام به بی ارزش ترین چیز ها و  پست ترین ها  

من خود زاده خودم ، من خود یک فکرم من خود یک خدایم من خود خالق تمام باورهایم هستم 

تو می خواهی خوب بیار ، بد بیار، خوشی و غم بیار من در همه حال در جنون خود خوشم بی آنکه وابسته باشم حتی به خود ! 

دیگر نه از تو نه از هیچ خری نمی خواهم تمامش کنی یا برای هیچ کس هم تمام کننده نیستم ! 

من خود یک تمام شده که هر لحظه آزاد است ، عاشق باشد ، آزاد باشد ، بیندیشد و خود خود را تمام کند . 

تمام به معنای اصلی و واقعی تمام ، دیگر تو نیستی ! هیچ ردی ، هیچ اثری حتی در پیش تو شیطان یا خدای خیالی یا حقیقی  . 

آنجه خانه من است ، خانه ابدی من ، آنجایی که نه قبل از ثبت در هستی آنجا بوده ام نه بعد از مرگ  ، 

هیچم ، هیچم کن .         

Photo : Doctor-Gus

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید