0

بسوز ای افکار من ، بسوز
خسته ام از عقایدت ، خسته ام از علایقت ، خسته از حقایقت
اینها را کی به تو نشان داده ، چرا تکرار را تمام نمیکنی ؟
تو کیستی ، چرا تو را تو صدا میزنم ؟ تو مگر خود من نیستی ؟ تو چرا چنین بیمار گونه در زندگی من پرواز میکنی ؟
من تو را نمی بینم ، هیچ چیز هم به حرکت در نمی آید ولی تو حس میشوی ، حسی واقعی مثل حس لمس شدن یک جسم واقعی و من آرام آرام گول شیرینی داستانت را می خورم و می سوزم و باز می رویم و باز می سوزم و اینقدر قصه تکرار می شود تا این سوختن ها و روییدن ها یکی پایدار بماند ، آنکه قدرتمند تر است . . .
نوشته از آقای آخر
تصویر از damie-m
بیست و هشت مِی ۲۰۱۷
#آقای_آخر#هیچ#پوچی#خودسوزی

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید