0

بیا یه کلاه برداری کنیم ُ یه پولی بزنیم به جیب . 

دست خودت نیست ُ آموزگار و اجتماعت بد بهت تعلم داده 

راه تمیزم هست ، یکم هدف می خواد و خلاقیت و یکمم امید و باور اینارو بزار کنار هم هدف من سریع می رسی یه پول . 

دست خودت نیست ، درسته پول داری ولی جنون سیری و دارایی تمام وجود تو گرفته همه هم سنات و هم شکلاتت همینو می خوان ُ همه یه مشت مریضیم که هیچی نمی خوایم جز لحظه رو ، لحظه که بد باشه ولی با آسایش باشه فکر آرامش یه ثانیه بعد نیستی و نمی خوای باشی 

این آخرشه ، این باعث میشه بیشتر جلو بری بیشتر داشته باشی نه لذت الان رو می خوام 

همه فیلمیم ، یه فیلم که بازیگر تو دنیای شخصی و زندگی شخصیش یه شخص دیگه که شاید زمین تا آسمون حتی رفتارش با خودش با تو فیلما فرق داره 

بخور ، بخواب ، بکش ، بگو ، تمام منبر ها و میدون ها رو به دست بگیری و همیشه تو باشی بدون هیچ زحمتی 

صادق هدایت میگه ما ایرانیا تخیل رو بیشتر از تفکر دوست داریم  

تو ، نیاز داری به خوندن ده خط راهنمای استفاده از یه وسیله ولی همونم می خوای بپیجونی ، وقت نمی خوای بزاری برای نه یادگیری نه ساختن 

فقط می خوای مصرف کنی و راحت و آسوده باشی بدون حتی فکر ، اگه میشد فکر رو هم میدادی یکی دیگه جات بکنه که سکسی تر باشه سیستم راحتی و آسایشت . 

نفس بکش کاکو ، نه تو آینه نگاه بکن نه به اطرافت ، به خودت بگو چی خوبه و چقدر باید زمان و امید و هدف بزارم وسط باور کن تلاش هدفمند جواب میده  

باید راه رو بلد باشی ، راهم تنها با مطالعه میاد نه مطالعه چوپانی نه کتابی ، مطالعه هرچیزی و هر کسی و بعد فکر بکن بعدش خلق کن حتی خودتو ، خدا باش باور کنی می تونی باشی فقط باوره باور به خود و خدای واحد 

وقتی نگاه میکنی به آرزوهات بهشون باور داشته باش و خودت نتونی خدات می تونه حتی اگر خارج از از درک و فهم باشه . 

باور داشته باش به خودت و اینکه می تونی تو هم خلق کنی و اینکه پول در بیاری از این خلق کردن . 

Photo : robnote

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید