0

باران زیباییست
نه حس دو نفره بودن می خواهد
نه حس قدم زدن
آنقدر روحمان و احساسمان پیر شده است که بر گوشه بالکون خانه به زیر پایمان نگاه میکنیم و فقط سیگار می کشیم .

Samson last

نویسنده Samson last

#blogger #programmer #web_developer

نوشته های بیشتر از Samson last

نظرتان را بگویید