انسان پیر ، مُرد و خدا باز نیامد …

زجر تمامی ندارد،درد تمامی ندارد،مرگ تمامی ندارد،درد از آسمان می بارد،زجر مانند خون در جسم حرکت می کند،رد پاها را که دنبال می کنم،به خدا می رسم !خدایی که روبروی انسان نشسته و از نکته و مهربانی می گوید،از بام ، رودخانه ای پر از خون و مُرده می بینم !ترس دارم ، ترسی همراه… ادامه خواندن انسان پیر ، مُرد و خدا باز نیامد …

حسن کلید ساز

نام حسن روحانی ، معروف به حسن کلید ساز ، در تمام بدبختی ها را گشود و همیشه مانند ظهور امام زمان وعده خبر خوشی را میداد که هرگز نمی آمد !او بازیچه دست عروسک گردان بزرگ آیت الله علی خامنه ای بود ولی در عوض او و خانواده و اطرافیانش در ناز و نعمت… ادامه خواندن حسن کلید ساز

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دل نوشت برچسب خورده با

فرشته چه از بی مهری مردمش پرواز کند

فرشته چه از بی مهری مردمش پرواز کنددیو آید ، دیو انسان نما و خود را فرشته یا نماینده بی حکم خدا نامد ،دیو ، میلیون ها انسان را دیو خو‌کرد ،دیو معیار های انسان بودن و زیستن را تغییر داد ، دیو‌دین را هم تغییر داد !دیو آنقدر زایید که فکر ها به جای… ادامه خواندن فرشته چه از بی مهری مردمش پرواز کند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دل نوشت برچسب خورده با

ایران مسموم

فضای خاکم را آنقدر مسموم کرده اند که دیگر انسان زنده روحی نمی بینم در آن . . .همه یا بیماران عصبی هستند یا روحی !

فریاد بزن نام ایران را !

ایران !فریاد بزن نام ایران را !فریاد بزن نام دوگانگی ها را !فریاد بزن نام خرافاتی ها را !فریاد بزن نام افراطی ها را !فریاد بزن نام وطنی را که کفنی را از آن ساختند !وطنی که از سالهای پیش دوگانگی و یا بهتر بگویم چند گانگی در آن حاکم بوده !حاکمی که حاکمان در… ادامه خواندن فریاد بزن نام ایران را !

همه زندگی میکنند که فقط بمانند !

معلوم نیست کجایم ، اینجا کجاست ، من کجایم دیگر برایم مفهومی ندارد ، راه می روم آرام آرام قدم میزنم سیگار میکشم بی هدف دنبال میکنم این زندگی را مست و دیوانه وار مست مشروباتی شده ام که برای اندکی حلال خاطراتم باشد سیگار پشت سیگار کام میگیرم به خیابان به انسان ها به… ادامه خواندن همه زندگی میکنند که فقط بمانند !

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دل نوشت برچسب خورده با

سیاست و سیاستمدار کثیف تر از هر گناهیست

سیاست و سیاستمدار کثیف تر از هر گناهیست !در راس میشینند ، محترمانه و مهربانانه لبخند می‌زنند ! دست نوازشی بر سرت می کشند و بی خبر خنجری از پشت در وجود توخانواده ها را از نابود می‌کنند ، مردمان را به هر کاری وادار می کنند و آنان که قد علم می کنند از… ادامه خواندن سیاست و سیاستمدار کثیف تر از هر گناهیست

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دل نوشت برچسب خورده با