دیوانگی بر سلامت غلبه کرده است‌! یک نفر شبیه به من همراه و مخالف من است! کاروانی از درد ها و زخم ها در من در حال حرکتند! سیگار …

دیوانگی بر سلامت غلبه کرده است‌! یک نفر شبیه به من همراه و مخالف من است! کاروانی از درد ها و زخم ها در من در حال حرکتند! سیگار می کشم و از خودم فرار می کنم! شکاک بودن به خودم با درد می گذرد . #آخر (Feed generated with FetchRSS) منبع

انگار که قطره به قطره خون من نفرین شده است !

انگار که قطره به قطره خون من نفرین شده است، در این سی سال همیشه درد همراه من بوده، من با خدایی از هیچ حرف میزنم تا اندکی برکت به این زندگی نفرین شده بدهد! ولی انگار که خدا مرده است و همه چی،پز خود جوش و شانسی جلو می رود! دیگر سیگار دوای آرامش… ادامه خواندن انگار که قطره به قطره خون من نفرین شده است !

انسان پیر ، مُرد و خدا باز نیامد …

زجر تمامی ندارد،درد تمامی ندارد،مرگ تمامی ندارد،درد از آسمان می بارد،زجر مانند خون در جسم حرکت می کند،رد پاها را که دنبال می کنم،به خدا می رسم !خدایی که روبروی انسان نشسته و از نکته و مهربانی می گوید،از بام ، رودخانه ای پر از خون و مُرده می بینم !ترس دارم ، ترسی همراه… ادامه خواندن انسان پیر ، مُرد و خدا باز نیامد …