نمی فهممت و تو فقط با من حرف میزنی !

تو کی هستی ؟تو خود منی ؟ یا من تو ام ؟فقط با من حرف میزنی !فقط حرف میزنی !فقط حرف میزنی !منم فقط دنبالت میام !نمی دونم این خواسته های منه که دنبالشونه میرم ! یا صدای درونمه ! یا هیچمه ! یا خدای من !هرکی هستی خستم !خستم ام از آشنا شدن !خسته… ادامه خواندن نمی فهممت و تو فقط با من حرف میزنی !

ساحل ابدی بشر

بهشت را تنها با چشمان بسته می توان دید ‏چشم هایی که درون افکار و احساسات ماست ‏بهشت همان یافتن خداست ، استراحت گاه و ساحل ابدی بشر . .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

تو فیزیک می خونی

• تو فیزیک می خونی ، دوستم کامپیوتر ، برادرم اقتصاد ، خواهرم شیمی و زن دوستمم تنها یه رشته ای می خونه که درس خونده باشه !!! حتی نمی دونه در آینده شغل گیرش میاد یا نه ! منم یک بیکار از خود بی خبر که دنبال هیچ شدن از تمام این دنیا،این مسخره… ادامه خواندن تو فیزیک می خونی

همه چیز را باد بُرد ، حتی خدای من هیچ را

همه چیز را باد بُرد ، حتی خدای من هیچ را … ، تنها چیزی که باقط ماند خدا یهوه بود و وجود و قدرت غیر قابل درکش . یهوه خدایا انسانیتم آنگونه که تو دوست داری ، آرزو می کنم . انسان و بی عیبم و بی آزارم کن حتی در کنار خودم ،… ادامه خواندن همه چیز را باد بُرد ، حتی خدای من هیچ را

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

یک حقیقت واقعی غیر قابل انکار

تو جلوی من هستی ، یا بهتر از بگویم من جزیی از تو ، یک حقیقت واقعی غیر قابل انکار ، تو را خوب می شناختم ولی باز با تو غریبه بودم ، نفس دیگر نمی توانستم بکشم ، احساس می کنم در درونم و در واقعیت از تو بسیار دورم ، دور تر و… ادامه خواندن یک حقیقت واقعی غیر قابل انکار

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

مرا از راهم پشیمان نکن

هیچم ، فراتر از چشم و درکم ، مرا از راهم پشیمان نکن ، من تنها دلم را داشتم ، دلی از یک انسان دیوانه ، که از خود و دنیا بی خبر است ، آن را به تو سپردم ولی حیف حیف که ناقص است و نقص خود ، دست خود من نیست و… ادامه خواندن مرا از راهم پشیمان نکن

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

تمام بدی های دنیا مرا تعقیب و همراهی می کنند

احساس می کنم تمام بدی های دنیا مرا تعقیب و همراهی می کنند ، با آنها هر چه بیشتر می جنگم یا فرار می کنم هیچ راه فراری نیست و حجوم بدی به زندگی و قلب و فکر من بیش از توان تحمل و اداره من است ! در اکثر مواقع یا خودم را سرگرم… ادامه خواندن تمام بدی های دنیا مرا تعقیب و همراهی می کنند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

چیه ؟ چی شده ؟ باز چی می خوای ؟

چیه ؟ چی شده ؟ باز چی می خوای ؟ سردرگمی ! بی فکری ! بی هدفی ! پوچ میشی ! پوچی هارو می بینی ! چته باز ؟ من نمی دونم چم میشه ، ولی از تمام دنیا حتی خودمم به دور میشم ، حتی بعضی وقت ها در و می بندم ، همه… ادامه خواندن چیه ؟ چی شده ؟ باز چی می خوای ؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

به تنهایی و در خود بودن و دور از اجتماع بودن اخت می گیری

گاهی در زندگی آنقدر تنها می شوی که به تنهایی و در خود بودن و دور از اجتماع بودن اخت می گیری ، تو می مانی و خودت !نه عشقی ، نه احساسی نه دوستی نه خانواده ای ، یک تنهای واقعی که گاهی حتی خدا را هم به تنهایی هایش راه نمی دهد ،… ادامه خواندن به تنهایی و در خود بودن و دور از اجتماع بودن اخت می گیری

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

تو به دنبال بی نهایتی ثابت می گشتی و من تنها به دنبال خدایی مالک

چند سالی میشه از این جمله زیاد استفاده میکنمتو به دنبال بی نهایتی ثابت می گشتی و من تنها به دنبال خدایی مالکهر روز که جلوتر میرم تعجب میکنم که اون موقع چرا همچین چیزی گفتم و معنی این جمله برام کامل و کامل تر میشه .تفسیر تو به دنبال بی نهایتی ثابت می گشتی… ادامه خواندن تو به دنبال بی نهایتی ثابت می گشتی و من تنها به دنبال خدایی مالک

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

او در مورد بهشت صحبت می کند

او در مورد بهشت صحبت می کندمن گوش می دهمکفر می ورزمانتقام میگیرممانع می شودمی خندمدوباره تکرار می شود .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

خدا همیشه تنهاست

اینقدر ناله نکن از تنهایی خدا همیشه تنهاست . راه و رسم خدا رو پیش بگیر نه بندشو :)) سنت نسل جدید تنهاییه سنت پیامبر هم که ازدواج بود :ـ\

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

دوستی به نام پروردگار

این هوا خوب شده بود و دوستی هم قدم من مانده بود .او آرام بود و مهربان .دوستی که اینجا دوستی اش را به رسمیت ثبت میکنم ..دوستی به نام پروردگار ♥

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

خدا را گُفتم : گل همیشه بهارم کو ؟

خدا را گُفتم : گل همیشه بهارم کو ؟گفت : روحت را افکارت را تبدیل به گل همیشه بهار کن تا تمام دنیا را گل همیشه بهار ببینی و بفهمی . . .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

کافیست مهربانی کنی

خوب بودن زیاد سخت نیستکافیست مهربانی کنیزبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ، همین خوبیست …وقتی برای همه خیر بخواهی همین خوبیست …وقتی محبتـت بی منت باشدوقتی عشق بورزیوقتی زیبایی اشخاص را بـبـینیوقتی خوبی هایشان را بـبـینیهمین خوبیست …مهم نیست که آدم ها چگونه اندمهم نیست جواب سلامت را میدهند یا نهتو… ادامه خواندن کافیست مهربانی کنی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس

دنیا بر رومان می خنند

او می خنددمن می خندمدنیا بر رومان می خننداز او دلیل خنده هایش را می پرسممی گوید خنده های تو .چه زیباست که او می خندد با خنده های من .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در هیچ مقدس