ای تنهایی تو کی تمام می شوی ! – آقای آخر – Mr last

ای تنهایی تو کی تمام می شوی !تو را نه عشق ، نه دوست ، نه خانواده ، نه هوس ، نه خوشی ، نه درد از من جدا نکرد !احساس می کنم هزاران سال است که زندگی می کنم با خودی که هر ثانیه با آن غریب تر و سردرگم ترم .من عادت کرده… ادامه خواندن ای تنهایی تو کی تمام می شوی ! – آقای آخر – Mr last