احساس میکنم پایانی نیست ! – آقای آخر – Mr last

خسته ام !
خسته تر از یک کارگر ساده !
احساس می کنم پایانی نیست !
اندیشه ام می گوید پایان آنجاست که دیگر محبت و عشقی در من نباشد !
قطره ای محبت از نا کجا می آید و من مهتاب خدا را می بینم !
شاید در این مهتاب خدای هیچ را ببینم !
شاید دیدن خدا پایان من باشد !
شاید هم یک ثانیه از این زندگی بی پایان …
تف ، تف بر تمام احساستم و سکوتم و زیستنم …

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *