دسته بندی آزاد

آن هشت نفر تنها جسم مرا میدیدند و شخصیت اجتماعی مرا ! همه آنها متاهل بودند و تنها من مجرد بودم وسط آنها ، جدا از همه آنها می نشستم ، در یک گوشه کنار در ورودی نه علاقه ای به معاشرت داشتم نه هیچ چیز...

[video width="480" height="270" mp4="http://mrlast.com/storage/2020/10/ساخت-مدرسه-توسط-امير-آرتا.mp4"][/video] من نه می دانم آن شخص کیست و چیست ! تنها دلم به حال آن مردمانی می سود که به خاطر عضوی از فرقه  خاص و قدرت عده ای ویرانگیر  اینجور باید جوانی را تحمل کنند که برای دیده شدن هر کاری میکند...

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....

Nam arcu massa, consequat at odio ut, hendrerit scelerisque metus. Integer dictum, metus at vehicula scelerisque, metus lectus egestas purus, posuere cursus lacus leo quis mauris. Nam a arcu sed libero ullamcorper aliquet sed consectetur sapien. Mauris in arcu ultrices, feugiat est eget, feugiat lectus....