بارها برای همه ما پیش آمده است که میان خوب و بد انتخاب کنیم که ببینیم کدام حقیقی تر است ؟‌کدام ماندنی تر است ؟‌ سوال بسیار سختیست !
حال برای چند لحظه وقت خود را به من قرض دهید ،
این نوشته ها پیرو تجربیات شخصی من بوده و بعد از خواندن و نوشتن و باورش توانسته ام به باور و تغییر و رسیدن برسه ام ، به هر آنچه که تا به امروز به اندازه من و وجودم بوده ،
من آخر هیچ ، خالی از جنسیت، این پند و نصیحت ها که گاه اکثر آنها بر من وحی شده است را به شما دوست عزیز و مهربان تقدیم میکنم .
به نام خدا ، برای خدا و خلقش و من خود نیز جزیی از این خلقم .

 

 

 

Samson last

Samson last

#blogger #programmer #web_developer

Leave a Reply