به نام خداوند یکتا

(۰) پول ، قدرت ، غرور ، تا نباشد ، انسان خود خود را نمی شناسد ، (۱) گاه وقت خانواده و اطرافیان تنها اینها را به تو می دهند نه به خاطرت اینکه تو انسانی ، تنها به این دلیل که آنها خود انساند و نیاز به محبت کردن دارند(۲) جنون غرور قدرت زندگی، زندگی رو شهوت انگیز تر میکنه انسان بعد از این لخت و پر از شهوت می شود (۳) ، التماس می کند برای بودنشون به خود ، خدا ، اطرافیان ، تنها برای دستور به زندگی و خود و اطرافیان و خدا، تنها برای قدرت و غرور بیشتر (۴) . 

من غذای بهتر و بیشتری می خورم ، من تفریحات و لذت بیشتری دارم ، من اطرافیان بیشتری دارم و حرفم زمین نمی مونه ، من یه منم که فراتر از انسان است ! و تو هم یک توی بی مصرف (۵) ، من هم از نظر مالی ، جایگاهی ، اندامی از تو بالاترم تو یه هیچی ، هیچی بی ارزش چرا چون من پول تو جیبمه و تو نه (۶) . 

هر روز شهوت قدرت و غرور و پول (۷) ، از واقعیت خودت و حقیقت این دنیا دور می شی به خاطر اینکه تنها تو حرف بزنی ، تنها تو بر روی زمین خدایی کنی ، (۸). 

پول و غرور و قدرت کنار هم شدند و تو نماینده زنده خدا بر روی زمینی (۹) ، خود شخص خدایی و پادشاه زمینی ، تو خود شخص رهبری ، (۱۰) تو معجزه گر هیچی ،تو قهرمان بدون داستان ، تو از خاک نیستی و به خاک بر نمی گردی تو تنها انسان ابدی زمینی . (۱۱). 

تو گاه به خدا می گویی ، خدا تو خدایی هم بلد نیستی بیا و بنشین کنار وبگذار من به تو یاد دهم خدایی را ، تو شیطان نیستی ، تو انسان بالاتر از خدایی (۱۲) ، ها ها ها ، قدرت ، غرور ، پول (۱۳)، تو چه میکنی سه مقدس انسان ! 

انسان به خدا می گوید ، خدایا ، اگر خداییت را می خواهی می تایید کنم و انسان شایسته زمین شوم تو باید به من باج دهی (۱۴) ، این سه مقدس مرا که از تو و خودم هم مقدس ترن و اینها که کامل شوند من تا ابد شکر گذار تو ام (۱۵) ، اینها را بده آرامش نخواستم ، تنها آسایش و دستور دادن ابدی . (۱۶) 

ندادی ؟ نمیدی ؟ این باج نیست التماس است !‌ (۱۷) باز هم نمیدی ؟ حال که اینطور شد تو اصلا وجود نداری (۱۸) ، تو یک جک خنده داری که برای ترساندن ما از لذت های زندگی، کاسبان اعتقاد و نفهمی مردم ساخته اند . (۱۹) 

من نه به تو نه به هیچ احمق دیگری برای قدرت و غرور و پول باج نمی دهم (۲۰) نه وجدت را می خواهم نه خودت نه محبتت (۲۱) . تو هیچی ، هیچ دروغ . (۲۲) 

من خود خلقت این طبیعت بی خالقم و خود خلقم (۲۳) و پر تکرارم ،از این جسم به آن جسم، از این موجود به آن موجود (۲۴) ، من خود هوشمند توسط طبیعت که می شود هیچ یا کاعنات یا طبیعت ساخته شده ام (۲۵) ، تو نیستی ، تو دروغی ! تو بی وجودی من خود وجود ابدی این زمین هستم ، تو اصلا هیج وجودی نداری . (۲۶) 

لعنت به تو قدرت ، غرور وشهوت که من انسان را این چنین از خود بی خود می کنی و از خدای خود دور (۲۷) ، خدایا مرا هیچ از دنیا کن و پر از وجود خدا گونه خود کن .(۲۸) 

به نام خدا ، برای خدا و خلقش و من خود جزیی از این خلقم . 

هیچم کن هیچ مقدس . 

Samson last

Samson last

#blogger #programmer #web_developer

Leave a Reply