به نام خدا

برای من سوال جالبی بود که بدونم تعداد شهدای روحانی جنگ چقدر بوده ، جستجو کردم و رسیدم به ۳۳ هزار نفر که اونم شاید اشتباه باشه چون چیزی که تاریخ و حقیقت ثابت کرده حکومت و جمهوری اسلامی ایران به راحتی در هر تاریخی دست می برند و مستند سازی های خاص خودش رو انجام میدن ،

مثال : جریان حسین فهمیده که بعدا اعتراف کردن ساختگی بود برای بزرگ نمایی و ایثارگری کاذب ، افسانه هایی که قدمت ۳۰ یا ۴۰ ساله داره ، سریع هرچیزی تغییر داده میشه توسط طرز فکر یک عده انسان دیکتاتور وجود که دین شخصی خودشونو می خوان داشته باشند ، اون آرزویی که اکثر انسان های به صورت ناخوادآگاه جزیی از وجودشونه ، همه مردم پیرو فکر‌ آنها باشند .

نتیجه تحقیقات سپاه درباره مرگ حسین فهمیده

مثلا همین دین اسلام اگر با تعصب روش نگاه نشه اونم یه فرقه بوده که پیرو یه فکر شخصی بوده و به خاطر قدرت و زور شمشیر الان تبدیل به دین و فرقه ها مختلف شده ،

خلاصه ۱۴۰۰سال اسلام در ۱۵ دقیقه

حکومت شیعه و جمهوری اسلامی هم چنین مانند محمد کافر عمل میکنه ، به لیست رزمنده ها نگاه میکنیم تعداد شهدای بسیجی ۸۵ هزار – شهدای بسیجی ارتش شخصی رهبر
ارتشی ۴۸ هزار نفر بودند – ادبیات این نوشته از سایت تاریخ ایرانی می باشد که هماهنگ با جنگ نرم عمل میکنه
بیش از ۳۳ هزار دانش‌آموز
بیش از ۳۵۰۰ دانشجو هم طی این هشت سال به شهادت رسیدند
روحانیت نیز با ۳۳۱۷ شهید «به نسبت تعداد جمعیت خود ۱۲ برابر اقشار دیگر در این جنگ شهید داده است.» – اعداد رو مستقیم وارد کردند اینجا کامل ۳۳۷۱ که قشنگ تو چشم باشه ، مغز عدد سریع تر می خواند و ارتباط برقرا میکند تا خواندن ۳۳ هزار نفر و عدد دقیق نشانه ما بسیار در اطلاعات و ارقام دقیق هستیم .
در این دوران ۸۸ مسیحی، ۱۸ کلیمی و ۹ زرتشتی در دفاع از خاک میهن شهید شدند و ۲ هزار تبعه غیرایرانی نیز با حضور در جبهه‌ها به شهادت رسیدند. – دیگر ادیان از همه کمتر بودند ! تنها مسلمانان جنگ کردند ! تنها مسلمانان وطن پرست هستند !

روحانی یا آخوندها بیشتر در جبهمه های جنگ شغل حال حاضرشون رو داشتند ، تنها بالای منبر نوحه می خواندند یا می نشستند و مردم را به شور و شوق شهادت و بهشت کاذب تشویق می کردند .

هوشیار باشید مردم ، جنگ نرم چنین است ، تمام تاریخ و ارقام و … را همه تغیر میدهند ، ثبت می کنند ، قهرمانان و افکار و عقاید دروغین برای کودکان و خود ما می سازند و به هر نحوی فکر سیاه و پلید خود را بروز می دهند و تزریق می کنند ، به هر شکلی در هر لباسی با هر شخصی ، پول و قدرت کثیف ، نقد ترین مزد فروش روح و شرف فروشی 🤢 ،
هوشیار باشید مردم این حکومت توسط کودکان خوردسال شما ، برنامه های تلویزیونی ، بیلبورد های تبلیغاتی همه و همه فکر خود را به دنیا تحویل می دهد ، تمام تیتیر ها رفتار سیاستمداران و مذهبیان بلند پایه که یک از یک پر از تنفر و لعنت هستند ، هر آنچه که می خواهند ، می گویند ، رفتار می کنند و ایران را ملک شخصی خود و افکار خود را همانند فکرشان به دنیا تحمیل می کنند ، تمام دنیا را با رفتار های خود تیتر می کنند ، برای کودکان قدیسان جدید ، بزرگانی دروغین و هزاران هزار توتعه درون کودکان و مردم به وجود می آورند بی آنکه خود خبردار شوند ، یکی پریشانی ، یکی اضطراب یکی نگرانی و هزاران هزار بیماری و جنون ناخودآگاه .
تنها برای اینکه خود را در تاریخ ثبت کنند و آنها یک عده روح و شرف فروش به دنیا هستند و غیر از مردم ،
حکومت اسلامی تنها به دنبال منافع خود و اطرافیان ، که همیشه در حال باج دادن و فروختن و واگذار کردن مملکت هستند ، در صورت هر گونه مشکل خریداران ایران حال ،روسیه یا چین یا سوریه آماده پذیرایی از همراهان حکومت هستند ، چون آنها تا به امروز ثروت عظیمی از ایران را به صورت علنی یا غیرعلنی واگذار کرده اند .
جنگ ایران و آمریکا همه و همه بستگی به انتخاب بزرگان دارد ، بزرگانی که شاید همه یک قدرت باشند یا فراتر از این قدرت های تصویری باشند ، گاهی در تصویر نبودن و شطرنج بازی کردن انتهای قدرت است مانند خدا ، در نهایت صحبت به جنگ می رسیم و که اکثر روحانیون یا آخوند ها با ریاکاری همکاری و همراه مردم بودند و عده ای نیز برای اینکه حقوق بگیر این لباسن و عده کمی برای اینکه انساند و به از روی ناآگاهی وارد این حرفه و شغل شدند و مردم را به نام خدا ، برای خدا و خلقش همراهی نکردند ، برای انسان و بت های عظیم تر ، اینها همه لعنت شده ها و نابود شده های از حیات ابدی هستند ، اینها مردم را هدایت می کنند به سوی یک بت و تمام خوشی و عاقبت بخیری دنیا را برای فرزندان بت ، لعنت به این آموزگاران اشتباه ، که پدر و پسر و اجداد هم گاه شاید باشند و از روی نا آگاهی فرزندان و فرزندان آنها را راهنمایی کرده اند ،
زمانی که هیچ انتخابی برای زنده بودن نداری ، انتخاب غلط و زنده ماندن و یا انتخاب صحیح و مرگ به خاطر پافشاری بر عقیده ،
خواه یا ناخواه زمانی که اجبار باشد به صورت گه آگاهانه گه نا آگاهانه به فرزندان و فرزندانشان منتقل می شود ، تا به روز دیگر ، به نام خدا ، برای خدا و خلقش و من خود نیز جزیی از این خلقم .

 

Samson last

Samson last

#blogger #programmer #web_developer

Leave a Reply